Тайните на успешния родител

Участник: Какво правиш, когато имаш дете, което не те уважава, или … проявява агресия спрямо теб …?
Ти не можеш да се дистанцираш от своето дете…

Диана: Детето изисква напътствия от страна на родителя, но разбери, че детето ще усети много лесно, ако ти не уважаваш себе си и в такъв случай защо то трябва да те уважава?
Разбираш ли?

Участник: Да.

Диана: Така че ако ти нямаш самоуважение, от никого няма да получиш отражение на уважение.
Можеш да научиш много от едно дете,
като уважаваш себе си и в отговор получаваш отражение на уважение.
Не че детето трябва задължително да избере този начин на поведение, но от позицията на самоуважение,
ти ще получиш вдъхновение да разбереш как да го напътстваш да започне да уважава себе си.

Защото отново:
това е задължение на всеки – да бъде във вибрация, при която не би трябвало да налага нещо отрицателно другиму, защото единствената причина хората да правят това, е, понеже не вярват в собственото си самоовластяване.
И така, когато уважаваш себе си, ти тръгваш от позиция, при която можеш да научиш детето как да уважава себе си. Защото когато показваш спрямо някого неуважение, това означава, че не уважаваш себе си.
Нали така?

Участник: Да.

Диана: Тогава, околните може би отразяват към тебе твоето неуважение към себе си, защото ти излагаш себе си на агресия и стоиш там и я търпиш.
Тогава какво има да уважават?
Разбираш ли?

Участник: Да.

Диана: Но ако се дистанцираш, ти си спечелила уважение към себе си.
Нали така?

Участник: Да.

Диана: И когато имаш повече самоуважение, ще получиш и повече отражения на уважение от околните.
Нали така?

Участник: Да.

Диана: И ще можеш да възпитаваш децата си как да уважават себе си, като им показваш, че има граници на това, което ти би приела.
И като се дистанцираш,
ти показваш самоуважение и действаш като пример за тях
как да уважават себе си.

%d блогъра харесват това: