Тайните на успешния родител

Човекът вървеше, забързан по пътя си, угрижен в своите мисли и предстоящи дела.
Встрани от улицата едно малко лястовиче бе изпаднало в беда. Беше толкова малко, че бе изгубило посоката към своя дом. Нежно приканвало със своето гласче човека да му обърне внимание. Но той бил така умислен за своя живот, че дори не забелязал малкото птиче. Дори не чул, зова за помощ!
Не след дълго минал друг човек. Той вървял по-бавно. Разглеждал всичко наоколо и радостно си тананикал. Той веднага забелязал малкото лястовиче. Загледал го и си казал:
– Хм, защо си на земята? Колко странно! Имам и по-важни неща сега, от това да мисля за една малка птичка. Какво толкова!
Той също продължил по пътя си и дори никога повече не си спомнил за срещата си това нежно създание.
В края на деня, друг минувач видял лястовичето. Приближил се и започнал да оглежда птиченцето:
– Хей! Здравей, приятелю! Има ли ти нещо? Имаш нужда от помощ?
Взел го нежно с ръце и започнал да разглежда телцето, проверявайки дали птичето е ранено. Изглеждало напълно здраво, но въпреки това усещал, че лястовичето се нуждаело от помощ. Отдал се на интуицията си и не след дълго, твърдо решил, че трябва да открие гнездото му. Трябвало да е наблизо! Търсил тук и там! Не успявал да открие гнездото! Нищо не било възможно обаче да го откаже от търсенето! И ето! Усилията му били увенчани с успех! Под една стряха, малко, празно, сгушено гнездо, очаквало своето лястовиче. Човекът нежно върнал птичето в дома му. В него нямало и капка съмнение, че това е къщичката на малкото нежно създание. За да бъде напълно сигурен обаче, останал под гнездото, за да види какво ще се случи. Много скоро дошла майката и започнала да храни своето дете! Така човекът продължил по пътя си, изпълнен с радост и вълнение, че едно малко лястовиче бе открило отново своя дом!

Може да бъдем всеки един от тези трима човека, минали покрай лястовичето!
За всеки ще намерим логична и рационална причина за неговото решение и поведение! Но пътят на сърцето и душата е само един!
И той се нарича Любов!
Чиста като планински извор, изцеляваща като вълшебна магия, даряваща без граници, истинска като детска сълза…изборът да бъдеш Човек!

%d блогъра харесват това: